contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Tranzacții cu valori mobiliare. Retragerea obligatorie a valorilor mobiliare

Tranzacții cu valori mobiliare. Retragerea obligatorie a valorilor mobiliare

Vă consultăm pe întreg spectru de tranzacții permise de legislația pieței de capital. La orice întrebări și sugestii referitor la tranzacțiile cu valorile mobiliare ce vă aparțin ne vom stărui să găsim răspuns legal.

Odată cu intrarea în vigoare a articolului 30 din Legea „Cu privire la piața de capital,“ s-a schimbat fundamental algoritmul existenței unui acționar minoritar într-o societate în care există un deținător de pachet majoritar de 90%. Deţinătorii de valori mobiliare cu drept de vot sînt obligaţi să vîndă la un preţ echitabil ofertantului, la cererea acestuia, valorile mobiliare deţinute dacă, după derularea unei oferte de preluare obligatorii sau benevole, ofertantul deţine singur sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cel puţin 90% din valorile mobiliare ce constituie obiectul ofertei.

Având în vedere complexitatea și costurile majore a procedurii de retragere obligatorie ofertantul trebuie să prevadă, anterior desfășurării procedurii, întregul algoritm de acțiuni pentru pregătirea și punerea în aplicare a retragerii obligatorii, să calculeze consecințele acestei retrageri.

Din moment ce compania noastra este în același timp și registratorul societății D-ră și posibilul consultant, specialiștii noștri sunt gata să vă ofere servicii complete,“la cheie”, privind procedura de retragere obligatorie, și anume:

  • Pregătirea listei de acționari.
  • Expedierea avizului acționarilor minoritari privind retragerea obligatorie.
  • Colectarea cererilor de vânzare de la acționari. Decontări cu proprietarii.
  • Perfectarea dispozițiilor de transmitere privind transferul acțiunilor.
  • Retragerea și înscrierea acțiunilor în conturile corespunzătoare.
  • Achitarea acțiunilor retrase.
  • Perfectarea raportului privind rezultatele retragerii obligatorii și prezentarea acestuia la CNPF.