contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Dezvăluirea informației SA. Rapoarte specializate

Dezvăluirea informației SA. Rapoarte specializate

Toate societățile pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova au obligația de a dezvălui informații sub diferite aspcte.
Conținutul și procedura de dezvăluire a informațiilor diferă în funcție de următoarele categorii de emitenți de valori mobiliare:

  • emitentul, care întruneşte criteriile unei entităţi de interes public;
  • emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (în continuare – MTF);
  • emitentul, ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF.

Specialiștii noștri oferă societăților pe acțiuni servicii privind dezvăluirea informației corespunzător categoriei emitentului.