contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Crearea SA și SRL, dizolvarea SA și SRL

Crearea SA și SRL, dizolvarea SA și SRL

Societatea poate fi înfiinţată pe calea organizării unei societăţi noi sau a reorganizării unei persoane juridice în funcţiune. Înfiinţarea societății va include încheierea contractului de societate (luarea hotărîrii de înfiinţare a societăţii), subscrierea fondatorilor la acţiunile (cotele) plasate şi ţinerea adunării constitutive. Societatea poate fi înfiinţată de o singură persoană. În acest caz, decizia de înfiinţare a societăţii va fi luată de această persoană de sine stătător şi se va perfecta sub formă de declaraţie de fondare a societăţii. Sînt consideraţi fondatori ai societății persoanele fizice şi juridice care au luat decizia de a o înfiinţa. Fondatori ai SA pot fi persoane fizice capabile şi persoane juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale.

Lichidarea societății este una dintre modalitățile de încetare a activității unei persoane juridice. În cazul lichidării benevole a societății, de obicei, consiliul societății primește decizia de a convoca adunarea generală a acționarilor . Adunarea generală a societății primește decizia de lichidare și numire a comisiei de lichidare (lichidatorului). Din momentul numirii comisiei de lichidare (lichidatorului) toate împuternicirile de conducere a societății trec la acest organ. Modificările recente din Codul civil reduc în mod semnificativ procedura de lichidare a unei persoane juridice. Societatea se consideră lichidată din momentul înregistrării în Registrul de stat a persoanelor juridice și, în cazul SA, în Registrul de stat a valorilor mobiliare a informației privind radierea.

Dacă întîlniți dificultăți în efectuarea procedurii de creare sau lichidare a societății, puteți contacta specialiștii noștri și vă vom oferi o gamă completă de servicii.