contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Reorganizarea societății dvs. (fuziune, dezmembrare)

Reorganizarea societății dvs. (fuziune, dezmembrare)

Reorganizarea unei persoane juridice reprezintă crearea simultană a uneia sau multor entități noi și / sau incetarea existenței simultane a uneia sau multor persoane juridice reorganizate, inclusiv în scopul schimbării formei organizator-juridice, a proprietarilor sau structurii de conducere, optimizarii activității entității, a activelor și pasivelor acesteia.

Grupul nostru de consultanță se ocupă de problemele clienților – de la înregistrarea primară până la reorganizare și lichidare. Unul dintre cele mai clare exemple de utilizare eficientă a tehnologiilor corporative este posibilitatea de a retrage activele prin procedurile de reorganizare. Această metodă are o serie de avantaje față de alte metode de retragere a activelor, cum ar fi vânzarea directă sau aportul în capitalul social al companiilor fiice. Însă există puțini specialiști ce ar putea corect și complex rezolva această problemă fără comiterea cărorva erori, deoarece este necesar de respectat diferite aspecte specifice ale legislației în vigoare din diferite domenii.

Legislația pe scurt (puțin) descrie procedura de reorganizare, rezultând o posibilitate de luare a unor decizii eronate, deoarece este necesar să se țină seama nu numai de procedura însăși, ci și de factorii ulteriori (fiscali, financiari, personali etc.) asociate acestei proceduri.

Dacă vă decideți să vă reorganizați compania, vom lucra în detaliu și vom justifica cea mai optimă cale de a vă reorganiza, vă vom pregăti actele necesare și vă vom oferi sprijinul deplin al întregii proceduri „la cheie”. Este necesar doar să alegeți forma dorită de reorganizare din următoarele:

 • Contopirea – încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică ce se înfiinţează.
 • Absorbţia – încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
 • Divizarea – încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe persoane juridice, care iau fiinţă.
 • Separarea – desprinderea unei părţi din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi încetează existenţa, şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau fiinţă.
 • Transformarea – schimbarea formei sale juridice de organizare prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii.

Reorganizarea sub formă de dezmembrare este utilă pentru realizarea:

 • divizării afacerilor între proprietarii majoritari,
 • înstrăinării unei părți a afacerii,
 • retragerii unor active non-profil.

Reorganizarea sub formă de fuziune permite:

 • reducerea și simplificarea semnificativă a procedurii de lichidare a persoanei juridice,
 • transferarea unui anumit activ unei alte persoane juridice fără obligații fiscale,
 • modificarea structurii capitalului social al societății pe acțiuni în favoarea acționarului majoritar, în absența dreptului deținătorului minoritar de a-și menține mărimea cotei din capitalul social.

Dacă este necesar, partenerii noștri vă vor oferi servicii de evaluare calificată a activelor nete în procesul reorganizării.