contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Majorarea/micșorarea capitalului social. Emisunea valorilor mobiliare

Majorarea/micșorarea capitalului social. Emisunea valorilor mobiliare

Majorarea capitalului social al companiei dvs. vă permite să fiți mai atractivi față de partenerii dvs., să introduceți mijloace suplimentare în cifra de afaceri a companiei dvs. fără costuri fiscale. Majorarea capitalului social este posibilă fie din contul contribuțiilor suplimentare ale participanților (monetare sau de proprietate), fie din contul proprietății societății. Suma maximală de majorarea a capitalului social nu este limitată. Suma minimă a capitalului social, de exemplu, a societății pe acțiuni, pînă la care vă puteți reduce capitalul social, este de 20.000 de lei. Procedura de modificare a capitalului social în societăți pe acțiuni este destul de complicată și durează mai mult timp, deoarece, în acest caz, este necesar de a majora (micșora) numărul de acțiuni emise sau valoarea lor nominală. Aceste proceduri sunt înregistrate la Comisia Națională a Pieței Financiare înainte de înregistrarea modificărilor și completărilor la Camera Înregistrării de Stat.

Emisiunea valorilor mobiliare este un proces corporativ complicat și include următoarele etape:

  • aprobarea deciziei privind emisiunea valorilor mobiliare;
  • plasarea (subscrierea) valorilor mobiliare;
  • aprobarea raportului privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare;
  • înregistrarea de stat a emisiunii și a raportului privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare;
  • înregistrarea de stat a modificărilor în statutul societății privind modificarea capitalului social;
  • înregistrarea modificărilor în registrul deținătorilor de valori mobiliare;

Organele de stat de supraveghere și control verifică atent respectarea cerințelor legislației în vigoare în documentele depuse pentru înregistrarea de stat a modificării capitalului social.

Profitînd de serviciile noastre puteți evita costurile suplimentare și riscurile legate de neprofesionalismul pregătirii actelor corespunzătoare, ceea ce poate duce la refuzul înregistrării modificării capitalului social, la suspendarea plasamentului valorilor mobiliare și chiar recunoașterea rezultatelor emisiunii nevalabile. Vă putem însoți procedura de emisiune la toate etapele. Dacă este necesar, partenerii noștri vă vor oferi servicii pentru evaluarea activelor și orice asistență juridică suplimentară.