contact@reorganizare.md
+373-795-18-497

Pregătirea și petrecerea adunărilor generale în societatea dvs.

Pregătirea și petrecerea adunărilor generale în societatea dvs.

Organul suprem de conducere al oricărei societăți este adunarea generală a proprietarilor săi. La adunarea generală, trebuie abordate aspecte legate de strategia și tactica activităților societății. Dacă adunarea generală are loc cu încălcări ale legii, atunci oricare dintre deciziile dvs. pot fi contestate și anulate în termenul de prescripție, sau uneori chiar și mai mult. Recunoașterea de către organele de control și instanțele judecătorești a deciziilor adunării generale nevalabile, iar organele de conducere alese și acțiunile lor, respectiv ilegale, cauzează societății situații juridice dificile și, uneori, duc la faliment.

Legislația actuală care reglementează procedura de convocare și petrecere a adunării generale a proprietarilor conține lacune serioase și, adesea, organizatorii adunărilor, alegând algoritmi eronați, primesc rezultate negative.

Specialiștii noștri, având o experiență de 20 de ani, vor oferi societății dvs. o asistență de înaltă calificare, incluzând:

  • Perfectarea regulementului intern a companiei dvs. privind procedura de pregătire și organizare a adunărilor generale;
  • Elaborarea avizelor de notificare a acționarilor cu privire la convocarea adunării generale și a buletinelor de vot pentru anumite întrebări din ordinea de zi a adunării generale a societății dumneavoastră;
  • Efectuarea expedierii avizelor și materialelor privind adnarea generală;
  • Efectuarea funcțiilor de comisie de înregistrare, comisie de numărare, de președinte și de secretar la adunarea generală;
  • Participarea la ședințele consiliului și la lucrările adunării generale în calitate de consultant corporativ;
  • Pregătirea procesului-verbal al adunării generale.